مقاله

5 اشتباه ایمیلی که شغل شما را نابود می کنند

author2 0 11 رتبه مطلب: بدون رتبه

همه ما در زمان نگارش و ارسال ایمیل ها دچار اشتباهاتی می شویم. اما بعضی مواقع اشتباهات کوچک ممکن است پیامدهای بزرگ و ناگواری به همراه داشته باشند. به گونهای که نه تنها ممکن است قراردادی را از دست بدهید بلکه ممکن است شغل خود را نیز از دست بدهید.
پست الکترونیک در هر مکانی در اختیار ما قرار دارد و بسیاری از ما روزانه صدها یا شاید هزاران ایمیل را دریافت کرده یا ارسال می کنیم. اما در بسیاری از موارد ممکن است ایمیل هایی که دریافت یا ارسال می کنیم، حاوی اشتباهاتی باشند که به اعتبار برند تجاری یا کسب و کار ما خدشه وارد کنند. این اشتباهات، ممکن است در موارد جدیدتر باعث از دست رفتن یک قرارداد تجاری مهم شوند....

نقش فناوری اطلاعات در بهبود کسب و کار (بخش دوم)

author2 0 5 رتبه مطلب: بدون رتبه

اهمیت و ضرورت کارآفرینی
* کارآفرينی به عنوان يکی از مهمترين محورهای اصلی رشد و توسعه اقتصادی و پايدار به دلایل زير، دارای اهميت است:
* کارآفرينی موجب افزايش و ايجاد سرمايه می شود.
* باعث افزايش فعالي تهای اقتصادی، ايجاد شغل، ثروت و درآمد می شود.
* توسعه کارآفرينی، رشد اقتصادی را افزايش می دهد که از طريق آن اثرات مثبتی چون بهبود وضعيت رفاهی مردم، کاهش فقر و افزايش اشتغال در جامعه به وجود می آيد.
* کارآفرينی سبب پيدايش محصولات، خدمات، رو شها، سياست ها، افکار و راهکارهای نو برای حل مشکلات جامعه مي شود.
* عامل تقويت و تکامل صنايع داخلی است و زمينه رقابت صنايع داخلی با صنايع خارجی را فراهم می آورد و منجر به افزايش صادرات و دريافت ارز برای کشور مي شود.
* باعث رقابت، تقويت و تکامل صنايع مشابه داخلی با يکديگر و سرانجام موجب بهبود و افزايش سطح کيفيت کالاها می شود.
* عامل توسعه اقتصادی، رفاه و تأمين اجتماعی جامعه است. 

نقش فناوری اطلاعات در بهبود کسب و کار ( بخش اول )

author2 0 11 رتبه مطلب: بدون رتبه

افزایش جمعیت در کشورهای در حال رشد، کاهش منابع و امکانات موجود در این کشورها و پیدایش نیازهای اجتماعی و اقتصادی جدید، همگی باعث توجه نهادها و مقامات مسئول این کشورها به نیازها و چاره اندیشی بنیادین یا مقطعی برای آنها شده است. بر اساس بررسی های صورت گرفته و آمارهای موجود، یکی از مهمترین مشکلات جوامع در حال توسعه و حتی کشورهای صنعتی، مشکل بیکاری است ...

چگونه در محل کار، بهترین باشم؟

author2 0 25 رتبه مطلب: بدون رتبه

برای اکثر ما بزر گترین چالش در محل کار این است که شناخته شویم، یعنی کار خوبی که انجام داده ایم، توسط همکاران و مدیرانمان دیدهشود!
برجسته بودن در محل کار، مزایای زیادی دارد که از آن جمله می توان به بالاتر رفتن شانس ترفیع رتبه، به دست آوردن کارها و پروژه های بهتر و احترام اشاره کنیم. اگر دوست دارید بدانید برای اینکه خودتان را از بین
همکارانتان متمایز کنید چه باید بکنید، این ۱۰ روش کمکتان می کند .....

ور شکستگی

عوامل و راه کار ها

author2 0 18 رتبه مطلب: بدون رتبه

تعریف ورشکستگی
ورشکستگی هم ظاهر ترسناکی دارد و هم مفهومش ترسناک است. به نظر خیلی ها ورشکستگی به معنای اتمام کار است و به این ترتیب، زندگی اقتصادی یک فرد تمام شده و به خاک
سیاه می نشیند. در ادبیات مالی، واژ ه های غیرمتمایزی برای ورشکستگی وجود دارد. برخی از آنها را با نا م هایی همچون وضع نامطلوب مالی، شکست، عدم موفقیت واحد تجاری، وخامت، ورشکستگی و
عدم قدرت پرداخت دیون شنیده اید. البته تعاریف متعددی درباره ورشکستگی وجود دارد که در ادامه به آن می پردازیم؛ در فرهنگ وبستر، شکست چنین تعریف شده است:

«توصیف یا حقیقت نداشتن یا عدم کفایت وجوه در کوتا همدت. »

RSS
1345678910انتها

انتخابگر پوسته

طراحی سایت آدرا وب