کادر آموزشی

امیرحسین سوری -مدرس آموزش

دنیا خسروی -کارشناس فروش

 

سارا پارسا - کارشناس فروش

فرانک اکبری - کارشناس فروش

صبا فتحیان -کارشناس فروش

شایا خواجه -مدیر آموزش

 

سارا راد - پشتیبان آموزش

معصومه ضرابیان - عکاسی

پری خویشکار -طراحی و گرافیک

مینا سیف آبادی -

 

سبحان رجبعلیان - سایت و IT

هادی رستم خانی - خدمات فنی

دی ان ان