کادر آموزشی

امیرحسین سوری -مدرس آموزش

دنیا خسروی -کارشناس فروش

 

رضا شاهمرادی - کارشناس فروش

محمد فاتحی - کارشناس فروش

شایا خواجه -مدیر آموزش

 

سارا راد - پشتیبان آموزش

معصومه ضرابیان - عکاسی

سحر کاوه - منشی

 

سبحان رجبعلیان - سایت و IT

هادی رستم خانی - خدمات فنی

علی جمشیدیان - تیم اموزش

سروش فاطمی - کارشناس فروش

دی ان ان