لیست دوره ها

كلاس شماره A125 اصول بازرگانی خارجی

قوانين عمومي اینکوترمز
اصول خريد خارجي و بازرگاني بين الملل

طول دوره ٣ روز ٨ ساعته، جمعا ٢٤ ساعت

تشریفات نهار و میان وعده

كلاس شماره A136 كلاس سفرهای تجاری

مباحث چگونگی ترتیب دادن سفرهای تجاری خارج از كشور

همراه با ریزه كاری های سفرهای خارجی

طول دوره ١ روز ٨ ساعته، جمعا 8 ساعت

تشریفات نهار و میان وعده

كلاس شماره A146 كلاس راه اندازی كسب و كار

مباحث نحوه راه اندازی یك بیزینس

نحوه مدیریت حسابداری و مفاهیم حسابداری

تاثیر علم آیتی و فنون آن در بیزینس

طول دوره ٢ روز ٨ ساعته، جمعا ١٦ ساعت

تشریفات نهار و میان وعده

 

كلاس شماره INTL كلاس بازرگانی خارج كشور

مباحث اصول اینكوترمز و اصول بازرگانی و خرید خارجی و مدیریت سفرهای خارجی

همراه با ریزه كاری های سفرهای خارجی

طول دوره ٢ روز ٨ ساعته در داخل كشور جهت آشنایی با مباحث

١روز انجام سفر خارجی به همراه مدرس ٣ روز ٨ ساعته، در خارج كشور

مکان: دفتر شركت در امارات ١ روزه، همراه با بازدید از نمایشگاه خارجی در دبی

و مذاكره با شركتهای خارجی در طول نمایشگاه، جمعا ٥٦ ساعت