مذاکره و خرید فروش خارجی

ورود به آموزش مجازی    لینک ثبت نام    برای کسب اطلاعات بیشتر عدد 600 را به سامانه 10001333444555 ارسال نمایید

کلاس کد ۶۰۴ - مبحث اسناد تجاری و مذاکرات در زمان خرید یا فروش خارجی

گرایش فرایند بازرگانی

ما بعد از یافتن مشتری خود و دریافت سفارش یا در زمان خرید کالا به مباحث مهمی مانند مذاکره و اسناد تجاری بر میخوریم که داشتن اطلاعات و حرفه ایی بودم در این مورد اهمیت خیلی بالایی دارد .

تیم آموزش ما مواردی که شما در این مرحله از فرایند بازرگانی  با آن سروکار دارید را  با تفسیر و توضیحات کامل و نمونه های واقعی برای شما توضیح خواهد داد 

سر فصل ها :

  • راههای ارتباطی
  • چگونگی ارسال ایمیل 
  • مذاکرات 
  • آشنایی و توضیح و کار با اسناد و مفاهیم زیر
  • اینکواری 
  • کتیشن 
  • پرچز اوردر
  • پرفورما اینویس
  • کمرشیال اینویس
  • پکینگ لیست 

 میزان ساعت و تعداد جلسات :

   ۶ ساعت ۳ جلسه

اهداف دوره    آرشیو دوره های قبل پیش ثبت نام در دوره های مجازی بازرگانی

دی ان ان