X

با سلام ،

برنامه زمان بندی  دوره دبی بر اساس اعلام در جلسات خواهد بود 

منو غذا در گروه جهت اطلاع شما به اشتراک گذاشته شده است با تفکیک روزها 

لطفا جهت  تکمیل فرایند آنلاین چک این فرم زیر را تکمیل کنید 

 

دوره خوب و پر باری برای شما آرزو میکنیم  

  

Loading