امور مالی بین المللی

همیشه در طول تاریخ جابجایی پول در معاملات بین المللی یک چالش بوده است اعتماد به شرکتی که هرگز افراد آن را ملاقات نکرده اید و یا به اندازه کافی نمی شناسیم آسان نیست .گاهی شبکه های نقل و انتقال مالی مطمئن برایمان در دسترس نیست  به همین جهت شرکت فیوچر اسکای خدمات  نقل و انتقالات مالی را  را به عنوان خدمتی از خدمات بازرگانی خود ارائه می نماید .

خدمات قابل ارائه به مشتريان به شرح ذيل می باشد :

  • انجام امور بانکی مانند حواله های TT يا گشايش LC برای شرکت ها و کشورهای مختلف با توجه به  ضوابط بانکی شرکت
  • انتقال وجوه ارزی از خارج کشور به ايران و همچنين از ايران به خارج از کشور از طريق شبکه های مطمئن.

 

There was an error displaying content. Please refer to event log.
طراحی سایت آدرا وب