امور مالی بین المللی

خدمات بازرگانی بین المللی امور مالی بین المللی
There was an error displaying content. Please refer to event log.

امور مالی بین المللی

همیشه در طول تاریخ جابجایی پول در معاملات بین المللی یک چالش بوده است اعتماد به شرکتی که هرگز افراد آن را ملاقات نکرده اید و یا به اندازه کافی نمی شناسیم آسان نیست .گاهی شبکه های نقل و انتقال مالی مطمئن برایمان در دسترس نیست  به همین جهت شرکت فیوچر اسکای خدمات  نقل و انتقالات مالی را  را به عنوان خدمتی از خدمات بازرگانی خود ارائه می نماید .

خدمات قابل ارائه به مشتريان به شرح ذيل می باشد :

  • انجام امور بانکی مانند حواله های TT يا گشايش LC برای شرکت ها و کشورهای مختلف با توجه به  ضوابط بانکی شرکت
  • انتقال وجوه ارزی از خارج کشور به ايران و همچنين از ايران به خارج از کشور از طريق شبکه های مطمئن.

 

طراحی سایت:آدرا وب

دی ان ان