شغل مورد نظر

استخدام منشی

 • خانم
 • مسلط به کامپیوتر و آفیس
 • دارای فن بیان قوی
 • تمام وقت
 • با حس مسئولیت پذیری

استخدام مسئول فروش

 • آقا/خانم
 • مسلط به کامپیوتر و آفیس
 • دارای فن بیان قوی
 • تمام وقت
 • با حس مسئولیت پذیری

استخدام حسابدار

 • آقا/خانم
 • مسلط به کامپیوتر و آفیس
 • دارای فن بیان قوی
 • تمام وقت
 • با حس مسئولیت پذیری

استخدام مدیر فروش

 • آقا/خانم
 • مسلط به کامپیوتر و آفیس
 • دارای فن بیان قوی
 • تمام وقت
 • با حس مسئولیت پذیری

استخدام کارشناس محتوا

 • آقا/خانم
 • مسلط به کامپیوتر و آفیس
 • دارای فن بیان قوی
 • تمام وقت
 • با حس مسئولیت پذیری

استخدام کارشناس IT

 • آقا/خانم
 • مسلط به کامپیوتر و آفیس
 • دارای فن بیان قوی
 • تمام وقت
 • با حس مسئولیت پذیری

استخدام نیرو اداری

 • آقا/خانم
 • مسلط به کامپیوتر و آفیس
 • دارای فن بیان قوی
 • تمام وقت
 • با حس مسئولیت پذیری

استخدام گرافیست

 • آقا/خانم
 • مسلط به کامپیوتر و آفیس
 • دارای فن بیان قوی
 • تمام وقت
 • با حس مسئولیت پذیری
 
طراحی سایت آدرا وب