ثبت در وندور ترخیص

Loading
  • لطفا به توان عملياتي خود در دو حوزه زير ازبين ١ تا ١٠ نمره دهيد

  • لطفا قدرت خود را در ترخيص كالا از پرت هاي زير از بين عدد ١ تا ١٠ مشخص كنيد

  • لطفا نام گروه كالاهايي كه توان ترخيصي بيشتري در آن داريد را از ليست زير انتخاب كنيد

طراحی سایت آدرا وب