مقاله

اخبار مقاله

مقاله

New Pressure Sensor Could Help Detect Breast Tumors One Day

SuperUser Account 0 1779 رتبه مطلب: 5/0

A new transparent, bendable pressure sensor could be incorporated into a pair of latex gloves and one day help doctors check women for breast cancer, without requiring X-rays, researchers say.

Doctors often touch and feel patients' bodies, applying small amounts of pressure with their hands, when assessing patients' health. For instance, any hard spots or lumps may be a sign of abnormalities such as tumors.

سنسور دما چیست و سنسور دما چگونه کار می کند

SuperUser Account 0 5957 رتبه مطلب: 3/9

در پروسه کنترل، ثبت، اندازه گیری، و نمایش حرارت یک سیستم یا شئ اختلاف بسیاری زیادی بین مفاهیم “سنسور حرارت” و “اندازه گیری حرارت” وجود دارد. یک دماسنج جیوه ای معمولی می تواند به آسانی برای اندازه گیری دمای اتاق، یک مایع و … مورد استفاده قرار گیرد، در حالیکه از آن نمی توان برای ثبت و کنترل دمای محیط یا شئ مورد اندازه گیری استفاده نمود. متقابلاً یک سنسور گرما نمی تواند برای نشان دادن دمای محیطی که در آن قرار گرفته شده است بتنهایی مورد استفاده قرار گیرد.

RSS
اولین68697071727374757677
دی ان ان