مقاله

روش ششم: اعتبار اسنادی L/C

admin2 0 563 رتبه مطلب: بدون رتبه

آخرین روش از روش های موردبررسی در دسته دوم روش "اعتبار اسنادی " می باشد

اعتبار اسنادی قراردادی است كه به موجب آن وارد كننده كالا به بانك گشاینده اعتبار دستور می دهد وجه كالا را به صادر كننده بپردازد. بانك گشاینده اعتبار به محض ارائه اسناد مقرر مستقیماً یا با واسطه بانك دیگر (معرفی شده) كه در كشور صادركننده واقع است وجه ........................

 

RSS
1345678910انتها

انتخابگر پوسته

طراحی سایت آدرا وب