مقاله

روش های مذاکرات بازاریابی

Anonym 0 314 رتبه مطلب: بدون رتبه

روش های مذاکرات بازاریابی نیز مانند دیگر روش های مدیریت، به طور قطع و یقین قابل تفکیک و طبقه بندی نیست و هر مذاکره کننده ای با توجه به تجربه، دانش، تسلط، ویژگی های فردی و تخصصی و شرایط زمانی و مکانی، به نوعی با طرف مقابل برخورد می کند. در این مورد سه شیوه ذیل قابل ذکر است

مفهوم مذاکره

Anonym 0 356 رتبه مطلب: بدون رتبه

مذاکره، هنر رسیدن به تفاهم متقابل، از طریق چانه زدن و بحث و استدلال بر سر نکات اساسی است. به بیانی دیگر، مذاکره مجموع کنش ها و واکنش های طرفین معامله بر سر موضوع های مورد علاقه (شاید بهتر باشد آن را فرایند بنامیم به مراتب) فراتر از ارائه حضوری یک پیشنهاد و پذیرش یا رد آن است و مذاکره، فرایندی است که در آن، افراد از موضوع های واگرا به موضوع هایی برای توافق، حرکت می کنند. هدف از مذاکره، دستیابی به توافق و رسیدن به این پرسش هاست: چگونه می توان در مذاکره به توافق رسید؟ چرا در سازمان های واردات گفته می شود که فلانی برای مذاکره برود و فلانی نرود؟ طرف های مذاکره برای درک نیازهای یکدیگر و وجوه اختلاف، تلاش می کنند تا حوزه های تضادی را از بین ببرند که از دستیابی به بهترین نتایج بین آنها جلوگیری می کنند.

نکات مهم بازاریابی

Anonym 0 326 رتبه مطلب: بدون رتبه

کارايي

منبع مشروع و کارآمد عرضه محصول، مي‌تواند به نزديکي شخص به منبع بستگي داشته باشد. بنابراين مسافت براي خريدار مهم است. مسافت نه تنها به دسترسي، انتخاب، آزادي براي انتخاب و استطاعت خريدار بستگي دارد، بلکه به زمان که غالباً مهم‌ترين عامل است نيز بستگي دارد.
قدرت و شهرت براند، قابليت تکرار خريد، نتايج خريد و شکل قفسه‌ها نيز در کارايي مؤثر هستند. کارايي در مجموع زماني حادث مي‌شود که خريدار قابليت دسترسي کلي به عرضه‌کننده را مطابق با انتظارات خود داشته باشد.

تعاریف انواع خدمات

Anonym 0 418 رتبه مطلب: بدون رتبه

خدمت فرآیندی مشتمل بر مجموعه ای از فعالیتهای کم و بیش ناملموس است که به طور طبیعی اما به لزوماً همیشگی در تعاملات بین مشتریان و کارکنان یا منابع فیزیکی یا کالاها و یا سیستمهای ارائه کننده ی خدمت روی می دهد تا راه حلی برای مسائل و مشکلات مشتریان باشد. خدمت کاری است که فردی برای دیگری انجام می دهد.

استراتژی های تهاجمی و تدافعی در بازرگانی

Anonym 0 344 رتبه مطلب: بدون رتبه

استراتژی های تهاجمی و تدافعی در راستای به دست آوردن جایگاه و یا جایگاه سازی و یا حفظ جایگاه می باشند .در این زمان یک طرف حمله کننده است و طرف دیگر دفاع کننده .هر دوطرف منابع و توانایی هایی دارند که در کمیت و کیفیت متفاوتند

RSS
اولین45679111213انتها

انتخابگر پوسته

طراحی سایت آدرا وب