مقاله

نگاهی به اقتصاد امارات

Anonym 0 477 رتبه مطلب: بدون رتبه

کشور کوچک امارات عربی متحده که با جمعیتی کمتر از 5 میلیون نفر توانست رشد اقتصادی بسیاری داشته باشد. کشور امارات از نظر سرانه تولید ناخالص داخلی، مصرف سرانه انرژی و شاخص توسعه انسانی در سطح کشورهای پیشرفته جهان قرار دارد

بررسی امارات متحده عربی از دید بازرگانی

Anonym 0 424 رتبه مطلب: 5/0

بر اساس آمار منتشر شده از سازمان توسعه تجارت ایران در شهریور 1397 ، عمده کشورهای واردکننده از امارات به ترتیب چین، هند، امریکا، آلمان، عمان و نهایتا انگلستان می باشند. با اینحال در خصوص کشورهای صادرکننده به امارات می تواند ایران، عمان، ژاپن، هند و پین را نام برد که البته متاسفانه در سالهای اخیر به علت وجود تحریم ها و حساسیت های موجود نام ایران را به سختی می توان دز لیست صادرکننده ها به این کشور نام برد.

نحوه برخورد در مذاکرات بازاریابی

Anonym 0 514 رتبه مطلب: بدون رتبه

یاد بگیرید که خوش مشرب باشید. در مذاکرات بازاریابی، خوش مشرب بودن فروشنده در خریدار ایجاد انگیزه می کند.

به عنوان یک مدیر یا رئیس نمایندگی در مذاکرات بازاریابی، همکاران خود را با مفهوم سازش و کم کردن فاصله ها به قصد محصول توافق آشنا سازید

انواع اشخاص مسئله ساز و روش برخورد با آنها

Anonym 0 404 رتبه مطلب: بدون رتبه

شما هميشه نمي توانيد از افراد مسئله ساز دوري کنيد. شناسايي انواع رفتارهاي مسئله ساز به شما کمک مي کند تا به نحو مطلوب موقعيتهاي دشوار را بخصوص در سازمان اداره کنيد. طبقه بنديهاي مختلفي از انواع رفتارهاي دشوار در مقالات و نوشته هاي گوناگون انجام شده است. در اين مقاله سعي شده است تا با بهره گيري از منابع مختلف، انواع عمده افراد دشوار وبد قلق و روش برخورد با آنها مورد بررسي قرار گيرد. به طور کلي مي توان انواع اصلي افراد دشوار را به صورت زير طبقه بندي کرد

RSS
اولین34568101112انتها

انتخابگر پوسته

طراحی سایت آدرا وب