مقاله

معرفی ترم های DAT و DAP
useradmin
/ دسته ها: مقاله

معرفی ترم های DAT و DAP

· DAT - ممکن است برای همه روشهای حمل و نقل مورد استفاده قرار گیرد.

· - فروشنده کالا را زمانی تحویل میدهد که کالاها در ترمینال مشخص شده قبلی از وسیله حمل پایین گذاشته و در اختیار خریدار قرار داده شود.

· - ترمینال ممکن هر جایی شامل اسکله، انبار، محوطه کانتینرهای جاده ای، راه آهن یا حمل هوایی باشد.

· - دو طرف معامله باید در مورد ترمینال و در صورت امکان نقطه مشخصی در آن ترمینال که در آن کلیه ریسک ها از فروشنده به خریدار منتقل شود توافق داشته باشند.

· - اگر در نظر باشد که فروشنده کلیه هزینه ها و مسئولیتها را از ترمینال تا نقطه دیگر بعهده بگیرد، ممکن است DAPیا DDP درخواست شود.

· - فروشنده مسئول کلیه هزینه های و خطرات انتقال کالا به نقطه اشاره شده در قرارداد می باشد.

· - فروشنده باید تضمین کند که قراداد حمل انعکاس دهنده قرارداد فروش است.

· - فروشنده مسئول همه رویه های مربوط به صدور کالا (مانند مجوز صادرات و ...) می باشد.

· - واردکننده مسئول موارد زیر است:

1. اظهار کالاها برای واردات

2. انجام تشریفات ترخیص

3. پرداخت حقوق گمرکی

· اگر دوطرف متمایل باشند که فروشنده هزینه ها و ریسک های انتقال کالا از ترمینال تا نقطه دیگر را بر عهده بگیرد، باید از ترم های DAP یا DAT استفاده شود.

DAP

- این ترم ممکن است برای همه موارد حمل به کار گرفته شود.

- فروشنده موقعی کالا را تحویل داده است که کالا در محل تعیین شده در دسترس فروشنده و آماده پایین گذاری (تخلیه) از وسیله حمل باشد.

- از دو طرف معامله خواسته میشود تا آنجایی که ممکن است نقطه ای را در مکان توافق شده تعیین کنند. زیرا در این نقطه ریسک از فروشنده به خریدار منتقل می شود.

- اگر فروشنده مسئول ترخیص کالا و پرداخت حقوق گمرکی و ... باشد باید استفاده از ترم DDP مدنظر قرارگیرد.

- مسئولیتها و ریسکهای تحویل کالا تا مکان تعیین شده بر عهده فروشنده است.

به فروشنده توصیه میشود تا قراردادهای حمل متناسب با قرارداد فروش ببندد.

- فروشنده مسئول اظهار کالا برای صادرات می باشد.

- چنانچه فروشنده بدون توافق قبلی متحمل هزینه های تخیله بار شود، حق بازیابی آنها را از خریدار نخواهد داشت.

- واردکننده در موارد زیر مسئول است:

  1. ترخیص کالا
  2. پرداخت هرگونه عوارض گمرکی

 

تغییرات ایجاد شده در اینکوترمز 2000

اینکوترمز تعاریف پذیرفته شده بین المللی هستند که در سرتاسر جهان برای فروش کالاها از آنها استفاده می شود و استانداردهای جهانی برای شرایط (روشها یا ترم ها) ی تجاری مختلف هستند. آنها بوجود آمده اند تا به تجار در پرهیز از سوء تفاهمات پرهزینه ای که در هر مرحله از جابجایی کالا پیش می آید کمک کنند.

تقریبا هر ده سال، قوانین جاری اینکوترمز توسط ICC مورد بازبینی قرار می گیرند تا بازگوکننده و منطبق با فعالیت های تجاری جاری در سطح جهان باشند.

هم اکنون اینکوترمز 2000 مورد بازبینی قرار گرفته است و ویرایش جدید – اینکوترمز 2010- آن ارائه شده است. تغییرات ایجاد شده شامل موارد زیر است:

· حذف چهار ترم قدیمی و اضافه شدن دو ترم جدید.

· دسته بندی کلیه ترم ها در دو گروه به جای چهار گروه

اینکوترمز 2010 از اول ژانویه 2011 مورد اجرا قرار خواهد گرفت.

کل ترم های تجاری از سیزده ترم به یازده ترم کاهش یافته اند.

ترم های حذف شده: DAF,DES, DEQ, DDU

این ترم ها به دلیل سطوح قابل ملاحظه ای از همپوشانی که داشتند حذف شده اند.

ترم های اضافه شده: DAT, DAP

 

مطلب قبلی نگاه کلی درباره تجارت خارجی ایران در سال ۹۷
مطلب بعدی بازاریابی تهاجمی چیست؟
Print
435 رتبه بندی این مطلب:
1/0
برای دادن نظر لطفا وارد شوید و یا ثبت نام کنید

انتخابگر پوسته

طراحی سایت آدرا وب