مقاله

انواع دیگر بارنامه
useradmin
/ دسته ها: مقاله

انواع دیگر بارنامه

راه نامه کامیون (Convention Merchandise Routier) C.M.R

سندي غیر قابل معامله می باشد که جهت حمل کالا با کامیون مورد استفاده قرار می گیرد. این سند تحت مقررات بین

المللی حمل کالا از طریق جاده صادر می گردد. کامیون حامل کالاي کشورهاي عضو این مقررات در صورت پلمپ صحیح و سالم در کشور مبدا نیازي به بازدید تا گمرك کشور مقصد را نخواهد داشت

 

بارنامه راه آهن

سندي است که توسط شرکت هاي راه آهن در ایستگاه هاي بارگیري آنان صادر می گردد و شرکت راه آهن طبق این سند

اعلام می نماید که کالاي مربوطه را تحویل گرفته و مسئولیت تحویل صحیح و سالم آن ها در مقصد را به گیرنده کالا دارد.

این نوع بارنامه ها غیر قابل معامله و انتقال می باشد و با ظهرنویسی آن نمی توان به دیگري منتقل نمود.

 

 

فعالیت کریري

فعالیت کریري بین المللی عبارتست از تصدي بلافصل جابجایی کالا از کشوري به کشور دیگر به یک طریق حمل و بر طبق قرارداد حمل.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

در ادامه به بررسی  وظایف کریر می پردازیم :

 

 • انعقاد قرارداد حمل و صدور راه نامه
 • تهیه اسناد و مدارك براي امکان سفر از قبیل کارنه تیر، کارنه دو پاساژ، دوزبلاغ، ویزا، بیمه نامه، گواهی قبولی و...
 • تودیع ضمانت نامه هاي لازم به ارگان هاي ذیربط جهت اخذ مدارك و اسناد ضروري.
 • تامین کامیون مناسب براي حمل با توجه به مهلت مقرر در قرارداد.
 • تحویل گرفتن کالا از فرستنده یا فورواردر و نظارت در بارگیري کامیون از نظر تطبیق مندرجات اسناد حمل با محموله.
 • ارایه اسناد کالاي مربوط به مقامات گمرکات از مبدا تا مقصد راه نامه و مراقبت در سالم نگه داشتن پلمپ هاي گمرکی.
 • تحویل کالا به گیرنده در محل هایی که به وسیله مقامات گمرکی تعیین و اجازه داده می شود.
 • رعایت مسیر مشخص شده و مدت زمان حمل کالاي تزانزیتی که مقامات گمرکی تعیین می نمایند.
 • رعایت مسیر و مدت زمان حمل کالا بر طبق قرارداد حمل.
 • تخلیه یا نظارت بر تخلیه و شمارش کالا و امضا اسناد کسر و اضافه و آسیب دیدگی.
 • دقت در تحویل محموله به مقصد و اخذ گواهی هاي مربوطه.

 

 

 

 

 

پایان

صبافتحیان

کارشناس بازرگانی فیوچراسکای

مطلب قبلی تعاریف و اصطلاحات رایج در حمل و نقل
مطلب بعدی مسئولیت های کریر
Print
669 رتبه بندی این مطلب:
بدون رتبه
برای دادن نظر لطفا وارد شوید و یا ثبت نام کنید

انتخابگر پوسته

طراحی سایت آدرا وب