مقاله

استراتژی های تهاجمی و تدافعی در بازرگانی
useradmin
/ دسته ها: مقاله

استراتژی های تهاجمی و تدافعی در بازرگانی

استراتژی های تهاجمی و تدافعی در راستای به دست آوردن جایگاه و یا جایگاه سازی و یا حفظ جایگاه می باشند .در این زمان یک طرف حمله کننده است و طرف دیگر دفاع کننده .هر دوطرف منابع و توانایی هایی دارند که در کمیت و کیفیت متفاوتند .هر دو طرف در پی ایجاد تصویری در ذهن مشتر ی هستند .ذکر این نکته ضروریست که همیشه شرکت ها برای سهم بازار بیشتر رقابت می کنند .

استراتژی های تهاجمی

این استراتژی ها برای به دست آوردن سهم بیشتر از بازار به کار برده می شوند.

1- frontal attack حمله رو در رو :

این استراتژی به شرطی که دارای منابع مالی و تمایز هستیم توصیه می گردد . به صورت علنی و مستقیم به سهم بازار هدف رقیب حمله نموده تا سهم بازار بیشتری به دست آوریم

2-encirclement محاصره رقیب :

در این نوع استراتژی با ایجاد نوآوری به سهم بازار رقیب حمله نموده و از گسترش بازار رقیب جلوگیری می نماییم .

3- guerrilla attack حمله چریکی :

.شرکت های کوچکتر معمولا سعی می کنند به صورت حمله های چریکی ( guerrilla attack ) به سهم بازار رقیب بزرگتر ، سهم بازار بیشتری به دست آورند .این شرکت ها به علت اینکه توان رقابت با رقبای بزرگتر را ندارند سعی می کنند با چراغ خاموش حرکت نموده تا حساسیت رقبای بزرگتر را برنیانگیزند .

 

4- flank attack حمله از سمت نقطه ضعف (پاشنه آشیل ) :

با تمرکز بر روی نوآوری ها می توانیم رقیب را از دور خارج نماییم .می توان با تمرکز بر 1 یا 2 نقطه ضعف رقیب می توان به وی ضربه زده و سهم بازارش را به دست آوریم .در این استراتژی به بازار های محدودی می توان حمله نمود .

 

5-bypass attack :

در این نوع استراتژی ما آینده درازمدت رقیب را مورد هدف قرار می دهیم در این نوع استراتژی درواقع ما از رقابت از وضعیت فعلی ، با هدف رقابت در مراحل بعدی یا در آینده ،خارج می شویم .

 

استراتژی های تدافعی

این استراتژی ها به جهت حفظ جایگاه فعلی به کار برده می شوند .

 

1- preemptive defense :

معمول تر ین نوع دفاع این دفاع است .وقتی از سوی حضور شرکتی در آینده احساس خطر می نماییم تمام نیرو و منابع خود را به کار ببریم تا از ورود به بازار این شرکت جلوگیری کنیم .

2-mobile defense :

وقتی دفاع پیشگیرانه جواب نداد سعی در عدم رشد رقیب می نماییم از تمامی ابزارهای خود استفاده می کنیم تا عرصه را به رقیب تنگ نماییم .

3-fixed defense position :

اگر استراتژی دفاع پیشگیرانه جواب نداد سعی می کنیم فاصله خود را از رقیب حفظ نماییم .

4-counter-offensive defense :

در این استراتژی می بایست کاملا در کمین نشسته و حرکات رقیب را زیر نظر می گیریم تا بتوان با استفاده از ضد حمله اجازه ندهیم به موقعیت ما آسیبی برسد .

5-flanking defense :

با استفاده از حمایت دیگر رقبا به یک نقطه ضعف رقیب بزرگتر حمله می نماییم .

6- contraction defense :

در این استراتژی از بازارهای سود آور خارج شده و به دنیایی جدید وارد می شویم

7p در بازاریابی

(4p بازاریابی) از اساسی ترین مفاهیم کلیدی مدیریت و طبیعتاً بازاریابی است. منظور از آمیزه یا آمیخته در بازاریابی مجموعه ی عواملی هستند که به کارگیری همزمان آنها به عنوان ابزارها یا تکنیکهای تاثیرگذاری بر مشتری عمل می کنند. هر چند نمی توان یک آمیخته یکسان برای تمام بنگاه های اقتصادی در نظر گرفت اما در بازاریابی خدماتمعمولاً از 7p یا 8p صحبت می شود که عبارتند از :

۱.محصول (خدمت) Product Service

۲.قیمت یا سایر هزینه های خدمات Price and other User Costs

۳.مکان و زمان Place & Time

۴.ترویج و آموزش Promotion and Education

و اینها 3p دیگر است، که به آمیخته ی بازاریابی خدمات اضافه شده است !

۱.فرآیند Process

۲.اشخاص People

۳.شواهد فیزیکی Physical Evidence

 

بسیاری از متون 7p را به عنوان آمیخته بازاریابی معرفی کرده اند و کیفیت را در آن ندانسته اند.

بهره وری و کیفیت Productivity and quality

فیلیپ کاتلر می گوید خدمت را فعالیت یا منفعتی ناملموس تعریف میکنیم که یک طرف به طرف دیگر عرضه میکند و مالکیت چیزی را به دنبال ندارد. همه ی ما هر روزه از خدمات بهره مند می شویم. در خانه وقتی تلویزین تماشا می کنیم یا با تلفن صحبت میکنیم و یا وقتی به مرکز درمانی مراجعه می کنیم در واقع در حال استفاده از خدمات هستیم.

مطلب قبلی بازاریابی تهاجمی چیست؟
مطلب بعدی تعاریف انواع خدمات
Print
422 رتبه بندی این مطلب:
بدون رتبه
برای دادن نظر لطفا وارد شوید و یا ثبت نام کنید

انتخابگر پوسته

طراحی سایت آدرا وب