مقاله

اخبار مقاله

مقاله

رشد ۲۰۳ درصدی حمل محمولات بین المللی در بخش کانتینری کشتیرانی

admin2 0 60 رتبه مطلب: بدون رتبه

علیرغم تردد ۱۷ خط کانتینری بزرگ بین المللی به بندر شهید رجایی، عملکرد شرکت حمل و نقل کانتینری کشتیرانی در پنج ماه نخست سال جاری ۴۵۰ هزار TEU در این بندر بوده است

RSS
12345678910انتها