اخبار داخلی

اخبار داخلی

گزارش نشست صادراتی با کارخانجات تولیدی و صنعتی شهرک صنعتی سنگ رضوان شهر

useradmin 0 190 رتبه مطلب: بدون رتبه

گزارش نشست صادراتی با کارخانجات تولیدی و صنعتی  شهرک صنعتی سنگ رضوان شهر
در تاریخ یکشنبه 27 مرداد نشست صادراتی با گروهی از کارخانجات و تولید کننده های سنگ

در شهرک صنعتی رضوان شهر توسط شرکت فیوچر اسکای برگزار شد 

RSS
12345678910انتها
دی ان ان